Nasze propozycje - Rekolekcje

Rekolekcje i sesje w Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami:

Rekolekcje ignacjańskie –  Ćwiczenia Duchowe zajmują ważne miejsce w tradycji Kościoła – pomagały i do dzisiaj pomagają odnajdywać indywidualną drogę do uporządkowania swojego życia i przeżywania w codzienności głębokiego zjednoczenia z Bogiem. 

Rekolekcje kontemplatywne – są teoretycznym i praktycznym wprowadzeniem w Modlitwę Jezusową metodą O. Franza Jalicsa SJ. Ten węgierski jezuita na podstawie własnego doświadczenia opracował drogę do rozwijania swojej uważności na Bożą Obecność objawiającą się w prostocie. 

Sesje - sesje formacyjne, zarówno o charakterze warsztatowym jak i modlitewnym. Mogą one być dobrym sposobem na pogłębienie doświadczenia Ćwiczeń Duchowych lub też stanowić formę przygotowania do nich. Są to zazwyczaj spotkanie 3-4 dniowe. 

Rekolekcje dla małżeństw - propozycje dla małżeństw mają pomóc w odkrywaniu sakramentu małżeństwa jako drogi duchowej, będącej źródłem doświadczania łaski Bożej i sposobu na pełniejsze życie w związku, rodzinie i społeczeństwie. 

Inne propozycje – organizujemy także rekolekcje dedykowane dla specjalnych grup jak rekolekcje dla kapłanów czy rekolekcje dla kobiet. Rekolekcje bazują na duchowości ignacjańskiej a ich forma dostosowywana jest do potrzeb danej grupy. 

Rekolekcje internetowe - idąc za intuicją św. Ignacego Loyoli, autora rekolekcji ignacjańskich proponujemy wszystkim, którzy nie mogą z różnych przyczyn opuścić miejsca zamieszkania, tzw. internetowe rekolekcje w ciągu życia.