• Miłość winno się zakładać

  więcej na czynach niż na słowach. /ĆD nr 230/

 • Trzeba pragnąć i wybierać jedynie to,

  co nam więcej pomaga do celu,

  dla którego jesteśmy stworzeni. /ĆD nr 23/

 • Nie obfitość wiedzy,

  ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie

  rzeczy zadowala i nasyca duszę. /ĆD nr 2/

 • Ćwiczeniami duchowymi nazywa się wszelkie sposoby

  przygotowania i usposobienia duszy do usunięcia

  wszystkich uczuć nieuporządkowanych,

  a po ich usunięciu - do szukania i znalezienia woli Bożej /ĆD nr 1/

Nasze propozycje / Sesje

Sesje

W naszym organizujemy różne sesje formacyjne. Zarówno o charakterze warsztatowym jak i modlitewnym. Mogą one być dobrym sposobem na pogłębienie doświadczenia Ćwiczeń Duchowych lub też stanowić formę przygotowania do nich. Są to zazwyczaj spotkanie 3-4 dniowe. Niektóre wymagają podjęcia określonego czasu na osobistą modlitwę oraz wejścia w czas milczenia, a także refleksję oraz dzielenie się w grupie. W trakcie sesji istnieje możliwość skorzystania z sakramentu pojednania.

Zapisy

Zapraszamy na poniższe sesje: