• Miłość winno się zakładać

  więcej na czynach niż na słowach. /ĆD nr 230/

 • Trzeba pragnąć i wybierać jedynie to,

  co nam więcej pomaga do celu,

  dla którego jesteśmy stworzeni. /ĆD nr 23/

 • Nie obfitość wiedzy,

  ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie

  rzeczy zadowala i nasyca duszę. /ĆD nr 2/

 • Ćwiczeniami duchowymi nazywa się wszelkie sposoby

  przygotowania i usposobienia duszy do usunięcia

  wszystkich uczuć nieuporządkowanych,

  a po ich usunięciu - do szukania i znalezienia woli Bożej /ĆD nr 1/

Nasze propozycje / Rekolekcje ignacjańskie

Rekolekcje ignacjańskie

Autorem Ćwiczeń duchowych, bo taka jest oryginalna nazwa rekolekcji ignacjańskich, jest św. Ignacy Loyola (1491-1556), założyciel zakonu Jezuitów. Są one formą rekolekcji w całkowitym milczeniu. Uczą spotkania z Bogiem poprzez rozważanie Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym. Są także ścieżką poznania i spotkania ze sobą samym. Zakładają, że do poznania Boga potrzebne jest poznanie siebie. I na odwrót: poznanie siebie prowadzi do poznania Boga. Rekolekcje ignacjańskie zostały oficjalnie zatwierdzone przez papieża Pawła III w 1548 roku.

Pierwszym etapem rekolekcji ignacjańskich jest tzw. „Fundament”, który trwa 5 dni. Jego tematem jest miłość Boga do człowieka. W czasie Fundamentu rekolektant uczy się ignacjańskiej metody medytacji oraz rachunku sumienia. Kolejnymi etapami są tzw. „Tygodnie”, które mają określoną tematykę i trwają zazwyczaj 8 dni. Poszczególne etapy rekolekcji ignacjańskich można odprawiać nie częściej niż raz w roku. Wynika to z faktu, że są one bogatym doświadczeniem duchowym i wymagają zastosowania go w swojej codzienności. Dodatkowo rekolekcje zapoznają uczestników z tzw. regułami – zestawem duchowych zasad, które pomagają nazywać i rozeznawać wewnętrzne poruszenia, co z kolei jest pomocne w podejmowaniu decyzji.