Nasze propozycje / Rekolekcje ignacjańskie

Rekolekcje ignacjańskie

Rekolekcje ignacjańskie zwane również Ćwiczeniami Duchowymi są oparte o duchowe doświadczenie św. Ignacego z Loyoli (1491-1556), założyciela zakonu Jezuitów. Droga którą najpierw przebył a później opracował w formie “ćwiczeń” św. Ignacy była (i jest) przeżywana oraz rozwijana przez prawie pięć wieków. Jej konkretność i głębia sprawiają, że korzystać z niej mogą duchowni i świeccy, kobiety i mężczyźni, jednym słowem - każdy, bo chodzi w niej o odnajdywanie indywidualnej ścieżki, po której prowadzi nas Duch Święty. Zgodnie z tym, co powiedział sam św. Ignacy: “Nierozsądnie byłoby chcieć każdego prowadzić tą samą drogą”.

Rekolekcje ignacjańskie odbywają się w całkowitym milczeniu. Uczą spotkania z Bogiem poprzez rozważanie Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym. Są także ścieżką poznania i spotkania ze sobą samym. Zakładają, że do poznania Boga potrzebne jest poznanie siebie. I na odwrót: poznanie siebie prowadzi do poznania Boga. Dodatkowo rekolekcje zapoznają uczestników z tzw. regułami – zestawem duchowych zasad, które pomagają nazywać i rozpoznawać wewnętrzne poruszenia, co z kolei jest pomocne w podejmowaniu decyzji.

Pierwszym etapem rekolekcji ignacjańskich jest tzw. „Fundament”, który trwa 5 dni. Jego tematem jest miłość Boga do człowieka. W czasie Fundamentu rekolektant uczy się ignacjańskiej metody medytacji oraz rachunku sumienia. Kolejnymi etapami są tzw. „Tygodnie”, które mają określoną tematykę i trwają zazwyczaj 8 dni. Poszczególne etapy rekolekcji ignacjańskich proponujemy odprawiać nie częściej niż raz w roku.