Nasze propozycje / Rekolekcje dla małżeństw

Rekolekcje dla małżeństw

W naszym domu rekolekcyjnym odbywają się spotkania formacyjne dla małżeństw organizowane i prowadzone prze dwie wspólnoty: Spotkania Małżeńskie oraz Wspólnotę Małżeństw "Kochać i Służyć".

Spotkania Małżeńskie są założonym w Polsce międzynarodowym ruchem, mającym na celu promowanie dialogu jako drogi duchowej przede wszystkim w małżeństwie i wśród par przygotowujących się do małżeństwa, ale także jako drogi osobistego życia wewnętrznego oraz sposobu funkcjonowania w świecie. Więcej na https://gdynia.spotkaniamalzenskie.pl

Wspólnota Małżeństw „Kochać i Służyć” jest wspólnotą powołaną przez Dyrektora Ignacjańskiego Centrum Formacji Duchowej w Gdyni na prośbę grupy małżeństw założycieli. Tworzą ją małżeństwa związane sakramentem małżeństwa zawartym w Kościele Katolickim, pragnące współpracować z łaską tego sakramentu, żeby w drodze do Pana Boga lepiej pomagać sobie wzajemnie, w rodzinie, we Wspólnocie, w społeczeństwie, czyniąc to wszystko dla większej chwały Bożej. Fundamentem dla Wspólnoty jest duchowość małżeńska według nauczania Kościoła Katolickiego, w szczególności wyrażona przez. św. Jana Pawła II, oraz duchowość ignacjańska. Więcej na www.kochacisluzyc.pl

Zapisy

Zapraszamy na poniższe rodzaje rekolekcji dla małżeństw: