• Miłość winno się zakładać

  więcej na czynach niż na słowach. /ĆD nr 230/

 • Trzeba pragnąć i wybierać jedynie to,

  co nam więcej pomaga do celu,

  dla którego jesteśmy stworzeni. /ĆD nr 23/

 • Nie obfitość wiedzy,

  ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie

  rzeczy zadowala i nasyca duszę. /ĆD nr 2/

 • Ćwiczeniami duchowymi nazywa się wszelkie sposoby

  przygotowania i usposobienia duszy do usunięcia

  wszystkich uczuć nieuporządkowanych,

  a po ich usunięciu - do szukania i znalezienia woli Bożej /ĆD nr 1/

Nasze propozycje / Rekolekcje dla małżeństw

Rekolekcje dla małżeństw

W naszym domu rekolekcyjnym odbywają się spotkania formacyjne dla małżeństw organizowane i prowadzone prze dwie wspólnoty: Spotkania Małżeńskie oraz Wspólnotę Małżeństw "Kochać i Służyć".

Spotkania Małżeńskie są założonym w Polsce międzynarodowym ruchem, mającym na celu promowanie dialogu jako drogi duchowej przede wszystkim w małżeństwie i wśród par przygotowujących się do małżeństwa, ale także jako drogi osobistego życia wewnętrznego oraz sposobu funkcjonowania w świecie. Więcej na https://gdynia.spotkaniamalzenskie.pl

Wspólnota Małżeństw „Kochać i Służyć” jest wspólnotą powołaną przez Dyrektora Ignacjańskiego Centrum Formacji Duchowej w Gdyni na prośbę grupy małżeństw założycieli. Tworzą ją małżeństwa związane sakramentem małżeństwa zawartym w Kościele Katolickim, pragnące współpracować z łaską tego sakramentu, żeby w drodze do Pana Boga lepiej pomagać sobie wzajemnie, w rodzinie, we Wspólnocie, w społeczeństwie, czyniąc to wszystko dla większej chwały Bożej. Fundamentem dla Wspólnoty jest duchowość małżeńska według nauczania Kościoła Katolickiego, w szczególności wyrażona przez. św. Jana Pawła II, oraz duchowość ignacjańska. Więcej na www.kochacisluzyc.pl

Zapisy

Zapraszamy na poniższe rodzaje rekolekcji dla małżeństw: