Wydarzenia i zapisy / Rekolekcje dla małżeństw / Ignacjański weekend dla małżeństw

Ignacjański weekend dla małżeństw

Ignacjański weekend dla małżeństw

Rekolekcje weekendowe prowadzi Wspólnota Małżeństw „Kochać i służyć” (więcej na: www.kochacisluzyc.pl). W czasie weekendu proponujemy: konferencje tematyczne (na temat duchowości małżeńskiej i duchowości ignacjańskiej), świadectwa małżonków (par prowadzących), modlitwę indywidualną (z nauką medytacji ignacjańskiej), rozmowy w parach małżeńskich (z wprowadzeniem do metody dialogu małżeńskiego) oraz liturgie wspólnotowe.


Proponujemy następujące weekendy tematyczne:


„Fundament życia małżeńskiego”

Weekend podstawowy – otwarty dla wszystkich zainteresowanych par małżeńskich – wprowadza na sposób modlitewny w podstawy duchowości sakramentu małżeństwa. Konferencje skupiają się na pięknie powołania małżeńskiego w ujęciu św. Jana Pawła II. Szczególnie sięgamy do biblijnej Księgi Rodzaju, gdzie opisane jest stworzenie mężczyzny i kobiety – małżeństwa – jako obrazu (ikony) Boga - Miłości – Trójcy Świętej. Wprowadzenia do medytacji biblijnych uzupełnione są o świadectwa małżeństw prowadzących rekolekcje. W programie również uroczyste liturgie i wspólne świętowanie odwołujące się do wesela w Kanie Galilejskiej.


„Grzech i pojednanie w małżeństwie”

Weekend proponuje modlitewne skupienie się na doświadczeniu grzeszności w relacji małżeńskiej oraz na łasce Boga prowadzącej do przezwyciężenia grzechu i podziałów w relacji małżonków. Medytacje biblijne pogłębiają z jednej strony zrozumienie mechanizmów grzeszności, a z drugiej wprowadzają w kontemplację dróg współpracy z łaską uzdrowienia wewnętrznego i odnowienia relacji małżeńskiej. Wprowadzenia do medytacji biblijnych uzupełnione są o świadectwa małżeństw prowadzących rekolekcje. W programie przewidziano również czas na pogłębione przeżycie rachunku sumienia, sakramentu pojednania oraz gesty pojednania dla małżonków. Program weekendu kontynuuje drogę rozpoczętą przez „Fundament życia małżeńskiego”, ale może też być pierwszym spotkaniem z proponowanym przez nas połączeniem duchowości małżeńskiej i ignacjańskiej, dlatego zapraszamy na niego wszystkie zainteresowane małżeństwa.


„Bliżej Chrystusa w małżeństwie”

Do udziału w tym weekendzie zapraszamy małżeństwa, które uczestniczyły w rekolekcjach „Fundament życia małżeńskiego” oraz „Grzech i pojednanie w małżeństwie”. Myśl przewodnia rekolekcji odpowiada tematyce drugiego tygodnia rekolekcji ignacjańskich w przełożeniu na życie małżeńskie.


„Małżeństwo w doświadczeniu cierpienia i jako świadkowie nadziei”

Weekend pogłębiający. Zapraszamy na niego wyłącznie małżeństwa, które brały udział we wszystkich trzech poprzednich etapach (weekendach) drogi ignacjańskiej dla małżeństw, czyli: „Fundament życia małżeńskiego”, „Grzech i pojednanie w małżeństwie” oraz „Bliżej Chrystusa w małżeństwie”. Myśl przewodnia rekolekcji będzie nawiązywać do tematyki trzeciego tygodnia rekolekcji ignacjańskich w przełożeniu na życie małżeńskie.


„Małżeństwo na drodze posłania” (NOWOŚĆ)

Weekend pogłębiający, kończący ignacjańską drogę rekolekcyjną dla małżeństw. Zapraszamy na niego wyłącznie małżeństwa, które brały udział we wszystkich czterech poprzednich etapach (weekendach, opisanych powyżej) naszego cyklu. Myśl przewodnia rekolekcji będzie nawiązywać do tematyki czwartego tygodnia rekolekcji ignacjańskich w przełożeniu na życie małżeńskie.

Rekolekcje dla narzeczonych

Dla wszystkich par przygotowujących się do sakramentu małżeństwa wspólnota "Kochać i Służyć" - przy wsparciu Ignacjańskiego Centrum Formacji Duchowej - przygotowała unikatowy program rekolekcji połączonych z naukami przedmałżeńskimi. W ten sposób, w ramach jednego weekendu narzeczeni mają okazję uzyskać niezbędne zaświadczenie jak również odbyć "obóz przygotowawczy" do najważniejszego projektu ich życia.

Co wyróżnia nasze rekolekcje?

Program przygotowany przez młode małżeństwa (staż pożycia od 1 do 10 lat) dla przyszłych młodych małżeństw.

Celem rekolekcji jest wyposażenie uczestników w "ekwipunek udanego małżeństwa" tj. zestaw wiedzy i umiejętności, które zapewnią Waszemu związkowi udany start.

Wszystkie bloki tematyczne oparte zostały na osobistych doświadczeniach małżeństw prowadzących, nadaliśmy w ten sposób naszym rekolekcjom praktyczny, życiowy wymiar.

6-częściowy program omawia wszystkie najważniejsze wyzwania, przed jakimi staną młodzi małżonkowie, jak relacje z rodzicami, przygotowanie do roli rodzica, sposoby radzenia sobie z kryzysami i konfliktami.

 W trakcie rekolekcji zapewniamy możliwość spowiedzi świętej (w tym generalnej), czas na dialog własny narzeczonych, adorację oraz modlitwę.


Koszt uczestnictwa w roku 2024 (ofiara na fundusz rekolekcyjny):

770,00 PLN/od pary

zadatek na poczet rekolekcji wynosi 200 PLNZapisy

Grzech i pojednanie w małżeństwie

20 września 2024 - 22 września 2024

Fundament życia małżeńskiego

06 grudnia 2024 - 08 grudnia 2024