Wydarzenia i zapisy / Rekolekcje ignacjańskie / IV Tydzień

IV Tydzień

IV Tydzień

Droga zjednoczenia z Chrystusem

Droga paschalna nie kończy się śmiercią Chrystusa, lecz nowym życiem w Bogu. Kontemplowanie Zmartwychwstałego Pana ma na celu doprowadzić Cię do głębokiego i pełnego zjednoczenia z Nim w Jego radości i pocieszeniu oraz do doświadczenia owoców zmartwychwstania. To czas uczenia się jak szukać i znajdować Boga we wszystkim.

Ostatnim Ćwiczeniem drogi rekolekcji ignacjańskich jest kontemplacja pomocna do uzyskania miłości. Tak, jak przez całe rekolekcje korzystałeś ze swoich władz: pamięci, rozumu i woli, by spotykać się z Bogiem, także w tej modlitwie oddajesz Bogu to wszystko, by mogło zostać przemienione przez Niego. Droga Ćwiczeń rozpoczyna się od zaproszenia Boga do siebie, abyś na jej końcu mógł powierzyć się Jemu całkowicie. Teraz możesz powrócić w codzienność przemieniony i zanurzony w miłości.

Koszt uczestnictwa w roku 2024 (ofiara na fundusz rekolekcyjny):

- w pokoju 2-os: 850,00 PLN/os

- w pokoju 1-os: 1050,00 PLN/os

UWAGA: Liczba miejsc w pokojach 1-os jest ograniczona


Zapisy

IV Tydzień

12 października 2024 - 20 października 2024