Aktualności

Wielkanoc 2024

Św. Ignacy zaprasza, by "prosić o to, czego chcę. Tutaj prosić o łaskę wesela i silnej radości z powodu tak wielkiej chwały i radości Chrystusa Pana Naszego" [ĆD 221]. Prosimy więc dla Was o doświadczenia wesela i radości, bo przecież Chrystus Pan chce dzielić Swoją radość z nami – taka jest Miłość!

I dalej: "Pamięcią i myślą oganiać rzeczy, które pobudzają do zadowolenia, wesela i radości duszy…" [229b]

W tych dniach szczególnie skupmy naszą uwagę:

na tym, co mamy a nie na tym, czego nam brak,

co otrzymujemy, a nie na tym, czego jesteśmy pozbawiani,

co jest nam obiecane, a nie do czego próbuje się nas zniechęcić,

bo wszelki brak i grzech, nie są warte kontemplacji!

Kontemplacji warta jest Miłość,

a „nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J15,13).

Co więcej, ta Miłość – Miłość do końca i ponad wszystko (a nie cierpienie!)

ostatecznie zwyciężyła śmierć i szatana oraz otworzyła nam niebo!

Jak się więc nie cieszyć?


Błogosławionych Radości!!!

Z pamięcią w modlitwie.

Ekipa ICFD