07fdef5812ae3146043012e4fc26058a 5903bb0004ee43673d690e4eff57663a 63863b75334751cb8314d08622272aa6 83be838a1c68f11ef9e4e39de541f318 b28da3c831c3176879cecde96d31b9ca d84f2790b8548d70bb64ce74713227fe e349c9e99b303bc8206ff5cbf52af9eb

Podczas modlitwy z Pismem Świętym dokonuje się w nas oczyszczająca przemiana. Rozważanie słowa Bożego pozwala nam dostrzec rozbieżność między postawą Chrystusa a naszą i pokazuje, jak wiele jeszcze musi się zmienić w naszym sposobie myślenia, jeżeli chcemy się zbliżyć do myśli Chrystusa, do widzenia rzeczywistości Jego oczami.
Jeśli byliśmy egocentryczni i krótkowzroczni w naszym patrzeniu, to w miarę jak przemienia nas słowo Boże, nasz egocentryzm zaczyna zanikać i wizja nas samych przechodzi w kosmiczną wizję Chrystusa.
Jeżeli modlimy się wiernie każdego dnia, przemiana staje się podskórnym nurtem naszego istnienia. Jezus zwrócił uwagę na tę przemianę, kiedy powiedział apostołom: Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was (J 15, 3).
List do Hebrajczyków w bardzo ostrych sformułowaniach mówi nam o tym, jak skuteczne w naszej formacji może być działanie słowa Bożego: Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek (Hbr 4,12-14).
Codzienna modlitwa z Pismem Świętym jest skutecznym sposobem przyzwalania Duchowi Świętemu na przemienianie nas w osoby promieniejące i odbijające światło Chrystusa. Za św. Pawłem możemy powiedzieć: Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2, 20).


BÓG ZAWSZE PRZEBACZAicfd


Błądzić jest rzeczą ludzką, boską przebaczać. Bóg jest zawsze gotowy nam przebaczyć, niezależnie od tego jak nikczemne są nasze grzechy. Zapewnia nas: Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna (Iz 1,18). I znów mówi do nas, grzeszników: Jakże cię mogę porzucić (...) i jak opuścić ciebie (...) Moje serce się na to wzdryga (...) albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem (Oz 11,8-9).
Naszym ograniczonym umysłem nie możemy pojąć tego rodzaju przebaczającej miłości. Tylko Boża miłość może wciąż tak przebaczać.

Dzień  1.- J 12, 2-17

Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem

Dzień 2. - Łk l5, 11-32
Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem

Dzień 3.- J 8, 3-11
I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz!

Dzień 4. - Jr 32, 36-41
Napełnię ich serce moją bojaźnią, by się już nie odwracali ode Mnie

Dzień 5. - Mk 2, 1-12
Wiara przyjaciół wywołuje przebaczenie ze strony Jezusa: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy

Dzień 6. - J 10, 1-18
Dobry Pasterz: Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości

Dzień 7. - Łk 15, 1-7
...tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia

Sekretariat czynny:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek

w godz. 10.00–12.00
oraz w godz. 15.00–17.00

W czasie trwania sesji/rekolekcji:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek
w godz. 15.00–16.30

Wtorek - nieczynne!

Podziel się...

Gościmy

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Ten serwis używa cookies!

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem