07fdef5812ae3146043012e4fc26058a 5903bb0004ee43673d690e4eff57663a 63863b75334751cb8314d08622272aa6 83be838a1c68f11ef9e4e39de541f318 b28da3c831c3176879cecde96d31b9ca d84f2790b8548d70bb64ce74713227fe e349c9e99b303bc8206ff5cbf52af9eb

20-medytacjaWzorem modlitwy medytacyjnej jest dla nas Maryja. W medytacji zajmujemy nasz umysł wspaniałymi tajemnicami Bożej miłości, usiłujemy zrozumieć Boże plany, pobudzające nas do miłości i wdzięczności i wyciągamy wnioski - normy dla naszego codziennego życia z Bogiem.

Maryja praktykowała również ten rodzaj modlitwy. Gdy pasterze przyszli do stajni i znaleźli swojego Zbawiciela leżącego w żłobie, wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane (Łk 2,20), a Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu (Łk 2,19). Dzięki rozważaniu tych wydarzeń, tajemnicze plany Boże stawały się dla Maryi bardziej czytelne. To jest właśnie owoc medytacji.

Ewangelista zapisał dla nas jeszcze inny przykład medytacyjnej modlitwy Maryi. Kiedy dwunastoletni Jezus został w świątyni, Maryja i Józef spędzili trzy dni w udręce szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami (Łk 2,46-47). ...Jego Matka rzekła do Niego: Synu czemuś nam to uczynił1? (...) Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, ze powinienem być w tym, co należy do mego Ojca ? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział (Łk 2,48-50). Jaka w tym prawda o nas! Jakże często nie rozumiemy Bożych planów. Drogi Boże nie są naszymi drogami, ani Jego myśli nie są naszymi myślami.

A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu (Łk 2,51). Rozważała te wydarzenia, by zrozumieć, jak będzie mogła lepiej służyć Bożemu planowi zbawienia.

ZOBOWIĄZANIE DO DOSKONAŁOŚCI

Jezus przyszedł na świat, aby nauczyć nas, że Bóg jest Osobą, Osobą, która kocha. Jezus ofiarowywał swoją miłość wszystkim - tym, którzy ją przyjmowali i tym, którzy ją odrzucali. Uczył nas, że przykazanie miłości jest najważniejsze. Wiedział, że jest to trudne prawo, jednak prowadził, stopniowo od I. do IV. stopnia miłości.

Dzień 1. - Łk 19,1-10
Zacheuszu (...) dziś muszę się zatrzymać w twoim domu

Dzień 2. - Łk 10,25-37
I. stopień - kochaj bliźniego, jak siebie samego: To czyń, a będziesz żył

Dzień 3. - Mt 25,31-46
II. stopień - kochaj bliźniego, tak jak Mnie kochasz: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili

Dzień 4. - J 15,12-17
III. stopień - miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich

Dzień 5. - J 17,20-26
IV. stopień - jedność z Bogiem: ...aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie

Dzień 6. - Ap 2,1-7
Pierwszeństwo miłości: ...że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości

Dzień 7.-Rz 5,1-11
Jezus dowodzi swojej miłości: Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to

Sekretariat czynny:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek

w godz. 10.00–12.00
oraz w godz. 15.00–17.00

W czasie trwania sesji/rekolekcji:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek
w godz. 15.00–16.30

Wtorek - nieczynne!

Podziel się...

Gościmy

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

Ten serwis używa cookies!

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem