07fdef5812ae3146043012e4fc26058a 5903bb0004ee43673d690e4eff57663a 63863b75334751cb8314d08622272aa6 83be838a1c68f11ef9e4e39de541f318 b28da3c831c3176879cecde96d31b9ca d84f2790b8548d70bb64ce74713227fe e349c9e99b303bc8206ff5cbf52af9eb

Era chrześcijańska rozpoczęła się w radosnym nastroju. Aniołowie oznajmiając pasterzom o narodzinach Jezusa Betlejem podkreślali skutek, jaki to wydarzenie będzie miało dla świata: Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu (Łk 2, 10). Nawet w naszym materialistycznie nastawionym świecie, co roku odkładamy swoje ważne sprawy, aby radośnie świętować Boże Narodzenie.

Sam Jezus ukazał jaki skutek będzie miało w nas Jego słowo. Modlitwa z Pismem Świętym da nam prawdziwą wewnętrzną radość, niepodobną do żadnej doświadczanej dotychczas. Jezus jest Słowem, które przychodzi, aby objawić posłanie od Ojca. Jest to Dobra Nowina i źródło naszej radości. Sam Jezus wyjawił nam cel swego nauczania: „To wam powiedziałem, alty radość moja w was była i aby radość wasza była pełna” (J 15, 11).

Tak samo pisze w liście umiłowany uczeń, apostoł Jan: „...oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami (...) piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna” (1 J 1, 3-4).

Św. Paweł wymienia radość jako specjalny owoc działania Ducha Świętego: „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój” (Ga 5,22).

Św. Paweł wyjaśnia również, czym jest nasze chrześcijańskie życie: „Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je czy pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14, 17).

Dzięki modlitwie z Pismem Świętym poznamy szczęście, które przynosi Dobra Nowina. Boża radość jest podstawową energią życiową i duchową. Gdy na nią się otwieramy, gdy nią żyjemy jesteśmy w stanie uczynić bardzo wiele. Anioł pociesz Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, aby mógł wypełnić swoją misję. W czasie modlitwy przed posiłkiem prosimy, abyśmy umieli dzielić się chlebem i radością. Tym, czym jest chleb dla ciała, tym jest radość dla ducha. To ona przekonuje nas, że ktoś naprawdę wierzy. Dlatego nie można być chrześcijaninem i być zarazem smutnym. Te dwie postawy wykluczają się wzajemnie.

Bożą radością będziemy mogli stać się jej apostołami dla tych, których mijamy na ścieżkach naszego życia. Radość jest dana tym, którzy chcą być apostołami Jezusa. Ma charakter ściśle apostolski.

 

BÓG PRZYRZEKA ODKUPICIELA

icdf

 

Odpowiedź Boga na nieposłuszeństwo człowieka ujawnia Jego nieskończone miłosierdzie. Bezpośrednio po grzechu Bóg przyrzeka Adamowi Zbawiciela. Przez wieki prorocy zapewniali naród wybrany, że Bóg będzie wierny swoim obietnicom. Pokolenia ludzi tęskniły, modliły się i czekały na to wydarzenie, które miało zmienić bieg ludzkiej historii.

My też powinniśmy modlić się o pełniejsze i głębsze poznanie znaczenia Wcielenia. Bóg jest nie tylko z nami, ale i w nas. Św. Paweł przypomina: „Czyż nie wiecie żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?” (1 Kor 3, 16). Bóg posłał do naszych serc swego Ducha – Ducha rady, męstwa, mądrości, miłości. Jedynie od nas samych zależy decyzja, czy będziemy chcieli podjąć z Nim dialog i zaprosić Go do działania w naszym życiu, tak samo jak działał dwa tysiące lat temu u początków Kościoła. Obietnice Boże w niczym się nie zmieniły. Boże działanie jest to samo, co kiedyś. I może stać się także naszym udziałem.

 

Dzień 1. - Rdz 3,14-15
Pierwsza obietnica Zbawiciela: ...ono zmiażdży ci głowę

Dzień 2. - Iz 7,10-15
Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel (Bóg z nami)

Dzień 3. - Mi 5,1-4
A ty, Betlejem (...) Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu
(Bogu nie przeszkadza Twoja nędza, upodobał sobie w tym, co odrzucają ludzie i czym gardzą)

Dzień 4. - Iz 9,1-6
Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic
(Bóg chce tym pokojem podzielić się z Tobą w Twoim sercu!)

Dzień 5. - Iz 11,1-9
wyrośnie różdżka z pnia jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni

Dzień 6.-Iz 52,13; 53,11-12
Cierpiący sługa: Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie
(Nie musisz się zmagać samemu ze swym grzechem, ze swą niesprawiedliwością. Oddaj to Bogu, a On wybaczy Twój grzech i uzdrowi Twe serce darem radości i pokoju).

Dzień 7. - Iz 40,1-5
Obietnica Mesjasza: ...wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu!
(Twoje życie może stać się prostą drogą)

Sekretariat czynny:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek

w godz. 10.00–12.00
oraz w godz. 15.00–17.00

W czasie trwania sesji/rekolekcji:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek
w godz. 15.00–16.30

Wtorek - nieczynne!

Podziel się...

Gościmy

Odwiedza nas 77 gości oraz 0 użytkowników.

Ten serwis używa cookies!

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem