07fdef5812ae3146043012e4fc26058a 5903bb0004ee43673d690e4eff57663a 63863b75334751cb8314d08622272aa6 83be838a1c68f11ef9e4e39de541f318 b28da3c831c3176879cecde96d31b9ca d84f2790b8548d70bb64ce74713227fe e349c9e99b303bc8206ff5cbf52af9eb

Jezus uczył nas słowem i przykładem, jak mamy się mod­lić. Nasz Pan wstawał wczesnym rankiem, aby mieć czas na modlitwę: Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił (Mk 1,35). Modlił się również nocą: W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga (Łk 6,12).
Jezus modlił się przed wszystkimi ważnymi decyzjami i wydarzeniami swojego życia: przed wyborem Dwunastu i w Ogrodzie Getsemani przed swoją gorzką męką i śmiercią.
Uwielbienie Boga jest najwyższą, a najrzadziej przez chrześcijan używaną, formą modlitwy. Sam Jezus uczył nas znaczenia uwielbienia Boga, kiedy się modlił: W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie, nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom (Łk 10,21).
W swoim nauczaniu nasz Pan często posługiwał się Pis­mem Świętym. Cytował proroków na potwierdzenie swojej misji. Wielokrotnie wyjaśniał, że to, co czyni, czyni po to, aby się wypełniło Pismo: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któ­reście słyszeli (Łk 4,21).
Jezus również modlił się słowami Pisma. Po Ostatniej Wieczerzy śpiewał psalmy paschalne: Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej (Mt 26,30). Jeszcze na krzyżu Jezus modlił się słowami Psalmu 31, kiedy mówił: ...Ojcze, w twoje ręce powierzam ducha mojego (Łk 23,46) i Psalmu 22, gdy bła­gał: Pragnę (J 19,28).
Razem z uczniami prośmy: Panie, naucz nas modlić się (Łk 11,1).

„BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI”

icdf

Wiemy z własnego doświadczenia, jak lubimy, gdy ktoś jest wdzięczny za to, co zrobiliśmy. Podobnie Bóg, nasz Ojciec, jest zadowolony, kiedy my, Jego dzieci, zwracamy się do Niego z wdzięcznymi sercami. Wyrażając wdzięczność, wzbogacamy własne życie i stajemy się bardziej świadomi Bożej dobroci. Gdy rozważamy wszystko, co Bóg dla nas czyni, musimy wołać razem z psalmistą: Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? (Ps 116,12).
Warto odwołać się też do słów św. Ignacego, który wskazuje że właśnie niewdzięczność jest korzeniem zła. Dlatego Święty proponuje, abyśmy codziennie przeprowadzali rozmowę z Bogiem w formie rachunku sumienia, którego pierwszym punktem jest wyznanie wdzięczności naszemu Panu i Stwórcy za wszelkie otrzymane dobrodziejstwa (dodatek: DM).

Dzień 1. - Ef 1,3-10
Jesteśmy przybranymi synami Boga. Niech będzie bło­gosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym (...) w Chrystusie

Dzień 2. - Ps 100
...chwalcie Go i błogosławcie Jego imię! Albowiem dobry jest Pan

Dzień 3. - Łk 17,11-19
Obraz niewdzięczności: Czyż nie dziesięciu zostało oczysz­czonych? Gdzież jest dziewięciu pozostałych?

Dzień 4. - 1 Tes 5,16-18
Św. Paweł przypomina: W każdym położeniu dziękujcie

Dzień 5. - Mt 15,32-38
Jezus daje nam przykład: ...odmówiwszy dziękczynienie

Dzień 6. - Ps 147
Uwielbianie Boga z wdzięcznością: Śpiewajcie pieśń dziękczynną Panu

Dzień 7. - 1 Tm 2,1-4
Zalecam, by (...) dziękczynienia odprawiane były za wszyst­kich ludzi

Sekretariat czynny:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek

w godz. 10.00–12.00
oraz w godz. 15.00–17.00

W czasie trwania sesji/rekolekcji:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek
w godz. 15.00–16.30

Wtorek - nieczynne!

Podziel się...

Gościmy

Odwiedza nas 90 gości oraz 0 użytkowników.

Ten serwis używa cookies!

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem