07fdef5812ae3146043012e4fc26058a 5903bb0004ee43673d690e4eff57663a 63863b75334751cb8314d08622272aa6 83be838a1c68f11ef9e4e39de541f318 b28da3c831c3176879cecde96d31b9ca d84f2790b8548d70bb64ce74713227fe e349c9e99b303bc8206ff5cbf52af9eb

Polityka prywatności i stosowania plików cookies obowiązująca
w Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej w Gdyni

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z posługi duszpasterskiej Ignacjańskiego Centrum Formacji Duchowej (za pośrednictwem Internetu oraz w sposób tradycyjny) (dalej ICFD).

2. Administratorem danych osobowych jest Ignacjańskie Centrum Formacji Duchowej, ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: dyrektor[at]icfd.pl.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz dekretem Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
- przetwarzane zgodnie z prawem;
- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników ICFD oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

6. Administrator przetwarza dane osobowe, w celu:
a) rejestracji uczestników w rekolekcjach/sesjach poprzez wypełnienie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego na stronie www.icfd.pl;
b) umożliwienia kontaktu z uczestnikami rekolekcji/sesji poprzez wysyłanie pocztą elektroniczną wiadomości dotyczących organizacji rekolekcji/sesji;
c) umożliwienia kontaktu z uczestnikami rekolekcji/sesji za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (tj. sms, mms, połączenie telefoniczne);
d) podjęcia decyzji o przyjęciu na rekolekcje/sesje oraz przydzielenia uczestnikowi rekolekcji osoby towarzyszącej

Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników ICFD dane osobowe w następującym zakresie:
- imię i nazwisko
- wiek
- stan życia
- zawód wykonywany
- miejscowość zamieszkania
- numer telefonu
- adres e-mail
- kontakt do osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku (tzw. ICE)
- informacje o życiu religijnym: odprawione rekolekcje, motywy udziału w rekolekcjach, postrzeganie swojej wiary, udział w życiu sakramentalnym
- informacja o przynależności do wspólnot lub ruchów kościelnych
- informacje dotyczące zdrowia: korzystania z pomocy psychologa, psychiatry lub terapeuty, przeżywanych problemów, obaw i lęków.

Dodatkowo przy organizacji rekolekcji / sesji on-line przetwarzane są wizerunek i głos uczestników. Do organizacji tego typu wydarzeń wykorzystywane będą platformy internetowe, które posiadają własną Politykę prywatności.

Udostępnienie wizerunku i głosu przez uczestników jest każdorazowo dobrowolne, a wyrażenie zgody w tym zakresie następuje przez odpowiednie ustawienia kamery i mikrofonu uczestnika (włączenie lub wyłączenie kamery i mikrofonu). Uczestnik może w każdej chwili cofnąć zgodę na wykorzystanie wizerunku i głosu przez wyłączenie kamery i mikrofonu. Cofnięcie zgody na wykorzystanie wizerunku pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Dane osobowe użytkowników strony ICFD nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

8. Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail i wiek użytkownika są przechowywane przez okres 7 lat od zakończenia ostatnich rekolekcji czy sesji, w jakich uczestniczyła dana osoba. Pozostałe dane osobowe – wymienione w pkt. 6 są przechowywane przez okres potrzebny do organizacji danego turnusu rekolekcji, danej sesji czy warsztatów i są usuwane po zakończeniu wydarzenia. Niezależnie od podanych wyżej okresów wszystkie dane osobowe wymienione w pkt. 6 są przechowywane jedynie do czasu odwołania zgody.

9. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi ICFD. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru ICFD.

10. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 9 użytkownik ICFD powinien skontaktować się z sekretariatem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do ICFD, kontaktując się na adres sekretariat[at]icfd.pl

11. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone do formularza informacje,
- poprzez gromadzenie plików “cookies”

12. Przy pierwszej wizycie na stronie internetowej www.icfd.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na tej stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

13. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

14. W ramach ICFD stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
- sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
- stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

15. Na stronie ICFD mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od ICFD i nie są w żaden sposób nadzorowane przez ICFD. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy uważnie się zapoznać. ICFD nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

16. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności ICFD, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój ICFD. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

Sekretariat czynny:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek

w godz. 10.00–12.00
oraz w godz. 15.00–17.00

W czasie trwania sesji/rekolekcji:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek
w godz. 15.00–16.30

Wtorek - nieczynne!

Media społecznościowe

Gościmy

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

Ten serwis używa cookies!

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem